PM5

PM5 var hjertet på Hunsfos da papirmaskinene svev for fullt. Her gikk Papirmaskin 5 fra 1951 til 2004. I dag er PM5 salen for de største arrangementene på Hunsøya. PM5 har plass til 450 personer til middag eller 650 personer på konferanse. Her arrangeres også konserter og folkemøter, samt bryllup og store selskaper.

I PM5 er det et omfattende lys- og lydanlegg og et stort barområde.