arrow_back Tilbake Siste nytt

Enhet for Barn og Familie

Bilde; lunsj i vårsola. 

Enheten for barn og familie etablerte seg i Hunsfos Næringspark i september 2019. De er en enhet som skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge, og deres familier.

Anne Grete Isaksen jobber med administrativ fellestjeneste i enheten. Hun har gjennom hele oppholdet vært fornøyd med å være etablert i næringsparken. Hun framhever særlig de flotte og moderne lokalene de har fått, noe som har vært en fordel for hele enheten. Her har de stort felles lunsjrom, de er godt tilrettelagt for deres brukere og alle har hvert sitt kontor. Det sistnevnte har vært viktig spesielt i korona-tiden. 

Vi kom også i prat Kristine Johnsen og Lene Tambini som er to nylige ansatte i enheten. De løfter særlig frem hvor nyttig det er å jobbe tett på andre avdelinger. Dette gjør det mye lettere å møtes i et tverrfaglig samarbeid. 

De understreker spesielt mulighetene de får ved å jobbe i parken. Der de får tilgang til trening, god lunsj fra Fabriken og LV sushi, tannlege, gode parkeringsmuligheter og fine uteområder.

Alt i alt er de ansatte ved enhet for barn og familie fornøyde med omgivelsene og mulighetene de får ved å være etablert i parken.