arrow_back Leietakere

VETAKS

VETAKS

pin_drop PM5 - Andre etasje
VETAKS - Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat er landets største kontrollutvalgssekretariat, og vi er organisert som et interkommunalt selskap etter IKS-loven. Våre eiere er 33 kommuner og 2 fylkeskommuner i Vestfold, Telemark og Agder.

Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det fremgår av kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Selskapet kan også utføre oppdrag for andre kommuner og fylkeskommuner. Vi har et uttalt mål om å være «Et godt og kompetent sekretariat».

Verdier: Viktig – Engasjert – Tillit – Attraktiv – Kvalitet – Serviceinnstilt

Sekretariatet bistår kontrollutvalgene med blant annet:
- Administrasjon
- Saksbehandling
- Utredning
- Rådgivning
- Koordinering

Vi er ni ansatte, med kompetanse innen juss, økonomi, samfunnsvitenskap m.m. Vi har kontorsted i Bø, Arendal, Revetal og Vennesla. Vår kontaktperson i Vennesla er rådgiver Alexander Etsy Jensen.

Mobil: 91 82 75 45
E-post: alexander.etsy.jensen@vetaks.no